[the_ad_group id="9231" blog_id="9"]

De stigende priser rammer mange mennesker hårdt, men for nogle er konsekvenserne endnu mere alvorlige. Det ser heldigvis ud til, at den første økonomiske orkan er ved at stilne af, selvom de første oplevelser med stigende renter, madpriser og generelt stigende priser på alt i vores dagligdag, har gjort et stort indhug i danskernes privatøkonomi, men nogle grupper er særligt ramt, og de får heldigvis nu hjælp.

Det er f.eks. de pensionister med allermindst, de små lokale købmænd og de udsatte børnefamilier, der er særligt udsatte.

Vi kan ikke hjælpe alle, men vi må sætte målrettet ind og give en økonomisk håndsrækning til dem, der har mest brug for det.

Socialdemokratiet gik til valg på en ny inflationspakke, hvor partiet ville sikre en ekstra skattefri ældrecheck på 5.000 kr., huslejehjælp til lejere i almene boliger og støtte til lokale købmænd. Det løfte bliver indfriet.

Vi skal fortsætte med at arbejde hårdt for at hjælpe dem, der er hårdest ramt af stigende priser. I sidste uge indgik forligspartierne to tillægsaftaler, som vil gøre en forskel i hverdagen for mange børnefamilier og små lokale købmænd.

På beskæftigelsesområdet har Socialdemokratiet indgået en aftale om økonomisk hjælp til mere end 40.000 udsatte børnefamilier. Sammen med SF, Radikale Venstre og Alternativet vil regeringen give en skattefri udbetaling til alle børnefamilier i kontanthjælpssystemet samt børnefamilier, hvor mor eller far modtager ressource-forløbsydelse.

[the_ad_group id="9228" blog_id="9"]

Børnefamilier med ét barn modtager 7.500 kr., børnefamilier med to børn modtager 3.750 kr. for det andet barn, og børnefamilier med tre børn modtager 2.250 kr. for det tredje barn. Udbetalingen er skattefri og vil blive udbetalt i to rater.

Der er også afsat yderligere 100 mio. kr. til en pulje, der kan søges af organisationer, som kan bidrage til at afbøde økonomiske og sociale konsekvenser af inflationen for børnefamilier.

På erhvervsområdet har vi indgået en aftale om inflationshjælp til små lokale købmænd i lokalsamfundene. Vi vil sørge for, at små lokale købmænd kan modtage støtte og rådgivning til at håndtere de øgede omkostninger og konkurrencepresset.

Jeg er stolt af vores regerings beslutning om at hjælpe de mest sårbare danskere i denne tid med stigende priser, som forhåbentligt vil falde igen snart. Det ser heldigvis ud til at lysne, men der er lang vej endnu, og for den lille købmand, der ofte skaber en stor sammenhængskraft i lokalsamfundet, er det alfa og omega med den hjælp, der kommer nu. Jeg glæder mig over, at der bliver sat ord bag handling.

[the_ad_group id="9224" blog_id="9"]