[the_ad_group id="9231" blog_id="9"]

Som Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sydjylland er jeg stolt og positiv over for regeringens beslutning om at fastholde midlerne til bedre mulighed for udsat skolestart og sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse. Disse tiltag vil give vores børn en bedre start i skolen og dermed skabe bedre forudsætninger for deres videre uddannelse og liv.

Regeringens forslag sikrer, at flere børn kan starte senere i skole, hvis de har behov for det af trivselsmæssige, sociale eller faglige årsager. Dette giver børnene en bedre mulighed for at være klar og parate til skolestart, når tiden er rigtig for dem. Som børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“For nogle børn vil et ekstra år i børnehaven være lige præcis dét, de har brug for, for at blive klar til at træde ind ad døren i folkeskolen.”

Sænkelse af klasseloft

Derudover vil sænkelsen af klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever bidrage til en mere tryg og rolig start i skolen for de yngste elever. Med færre elever i klasserne vil der være mere tid til den enkelte elev, hvilket vil understøtte børnenes faglige, trivselsmæssige og sociale udvikling.

Finansiering

[the_ad_group id="9228" blog_id="9"]

Finanslovforslaget for 2023 afsætter i alt 113,3 mio. kr. i 2023 og 207,8 mio. kr. årligt i 2024 og frem til finansiering af bedre mulighed for udsat skolestart. For sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse afsættes der 98,7 mio. kr. i 2023, 151,7 mio. kr. i 2024, 206,8 mio. kr. i 2025 og 160,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Fremadrettet Lovforslagene forventes at træde i kraft henholdsvis den 1. januar 2024 for udsat skolestart og den 1. august 2024 for sænkelse af klasseloftet. Ændringerne vil få virkning for børn, der skal starte i skole i skoleåret 2024/2025.

Som Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia, Sydjyllands Storkreds, vil jeg arbejde aktivt for at støtte disse vigtige initiativer, der vil give vores børn en bedre start i skolen og bidrage til et trygt og inkluderende skolemiljø for alle.

[the_ad_group id="9224" blog_id="9"]