Tusind tak for den varme modtagelse, som mit kandidatur har fået af utrolig mange engagerede medlemmer. Det er jeg ydmyg, taknemmelig og stolt over.🙏❤️🌹

De signaler, jeg særligt hæfter mig ved, er, at jeg bliver oplevet som energisk, nytænkende og visionær på vores fælles kommunes fremtid.

Men selvfølgelig oplever jeg også, at jeg “deler vandene” – sådan er det selvsagt, når tre dygtige kandidater med hver sin profil søger medlemmernes mandat og tillid – heldigvis for det. Det er medlemsdemokrati, når det er bedst og mest levende.

En særlig undertone, som jeg også hører i uge 1, er også et spørgsmål om alder og erfaring. Den bryder jeg mig til gengæld ikke om.

Jeg ønsker ikke at blive valgt “bare”, fordi jeg er “ung”. Jeg kommer ligesom de andre med mine erfaringer. De er anderledes end de andres – men jeg mener, de er mindst lige så værdifulde. Ellers ville jeg jo ikke stille mig til rådighed.

Men jeg vil derimod gerne vælges ud fra det valg, som det enkelte medlem skal gøre op med sig selv. Heldigvis har jeg i uge 1 også oplevet, at tonen er forholdsvist konstruktiv. Jeg oplever da modstand, jeg ikke havde set komme – men også opbakning med metoder, jeg ikke ønsker at blive forbundet med. Ligesom jeg ikke ønsker at blive valgt, fordi jeg er ung – så ønsker jeg heller ikke, at nogen skal fravælges, fordi de er ældre end mig. Alder – eller for den sags skyld køn – er simpelthen ikke fair kriterier for, hvem der skal vælges – og da slet ikke i 2024.

Noget andet, som fylder, er min tidligere rolle som redaktør på et medie – hvor spørgsmålet er “hvordan kan man skifte rolle til politiker?”

Fælles for begge roller er for mig en dyb respekt for demokratiet. Som redaktør var min rolle jo at være konstruktivt kritisk overfor folkevalgte og de demokratiske institutioners handlinger og forvaltning af samfundets midler. Det håber jeg bestemt alle medier fortsætter med – og særligt overfor mig, på trods af min fortid, så skal jeg på ingen måde “fredes” herfor. Det ønsker jeg ikke – det er jo det, som holder mit kompas for demokratiet på plads.

Min rolle i “Danske Digitale Medier a/s” er i dag meget anderledes end tidligere. Et af virksomhedens forretningsområder er selvfølgelig det mest kendte, AVISEN.nu – den del er redaktionelt ledet af min bror, og jeg har derfor vandrette skodder til de andre forretningsområder, som jeg derimod selv driver.

Jeg hjælper også fagforeninger og virksomheder med markedsføring og annoncering, og særligt kommunikationsrådgivning, som i alle virksomhedens leveår har været den primære forretning.

AVISEN.nu kom først til senere – og er, som nævnt, ikke under min ledelse – og er i øvrigt underlagt en ansvarlig bestyrelse, hvor der er en tværpolitisk repræsentation.

Jeg har tænkt mig at fortsætte i rollen som kommunikationsrådgiver og stadig være langt væk fra mediet AVISEN.nu frem til jeg forhåbentlig en dag ikke alene får de 350 socialdemokratiske medlemmers opbakning, men også de 52.000 borgeres tillid til borgmesterkæden.

At være selvstændig kommunikationsrådgiver og politiker er jeg langt fra den første politiker til at være. De fleste er det bare efter deres tid som folkevalgt. Men jeg gør tingene på min måde, og der er ingen brugsanvisning for vejen ind i politik.

God dag til jer alle.

Kh, Andreas

#ForFredericia