Ældrepolitikken er socialdemokratisk hjerteblod. Især i Fredericia.

Det er værdier som værdighed, mulighed og frihed, der for mig er afgørende indenfor ældrepolitik. Vores holdning til ældre skal være baseret på taknemmelighed, og jeg kan slet ikke forstå begreber som omsorgstræthed. Sådanne ord fortæller en historie om, at der er gået noget galt. I stedet for at pege fingre af en eller flere bestemte personer eller en bestemt politik, vil jeg gerne stå i spidsen for, at Socialdemokratiet sætter ældrepolitikken allerøverst på dagsordenen. For allerede ved det kommende kommunalvalg i 2025 vil vi stå med ansvaret for besparelser, budgetter, der er løbet løbsk, og den vanlige diskussion om et stigende antal ældre.

Jeg synes, vi skal starte med at stoppe op. Lad os tale med alle de ældre borgere i kommunen og få nogle vigtige tilbagemeldinger fra dem. Vi ved, at mange ældre kan mere, end man kunne i den forrige generation. Mange er friskere. Derfor skal vi også se på, hvordan vores tilbud harmonerer med en individuel hensyntagen. At vi støtter op om alderdommen ud fra det enkelte menneskes perspektiv. Noget handler om landspolitik. Det er økonomiske rammer. Men vi kan alligevel tage mange store skridt til at reformere Fredericia Kommune.

Vi skal have medarbejderne involveret. De ved, hvad det handler om. De mange ansatte i ældreplejen er glade for de mennesker, de møder hver dag. Den glæde skal vi bygge på. De skal også arbejde endnu mere sammen i teams om det enkelte menneske. Der skal være et tillidsfuldt samarbejde imellem politikere og medarbejdere, hvor der er fokus på den respons, som ældre kommer med.

Vi skal også inddrage og samarbejde med de pårørende, særligt omkring den gruppe af ældre, der er blevet ramt af demens, og generelle kognitive funktionsnedsættelser, og derved har svært ved selv at udtrykke ønsker om og behov for en værdig alderdom og afslutning på livet, ligesom vi skal sætte fokus på den yngre gruppe plejekrævende borgere, som er ramt af blodpropper, hjerneblødninger, som også har brug for hjælp til en værdig dagligdag

Alderdommen handler om, at den ældre kan læne sig tilbage, imens det offentlige gradvist løfter de byrder, man er blevet for gammel til selv at klare. Det skal føles som om, at samfundet er taknemmelig for et langt og aktivt liv for fællesskabet. Det er dén følelse, jeg vil kæmpe for, kommer øverst på dagsordenen.

#ForFredericia