Det er efterhånden kendt viden, at et menneskes liv præges helt afgørende af de første 1000 dage. Det er på det tidspunkt, at helt grundlæggende sociale og adfærdsmæssige kompetencer udvikles. Det er på det tidspunkt, der sås frø til livsglæde og læring. I virkeligheden er det lidt uhyggeligt, at vi som samfund ikke har mere fokus på denne del af menneskers liv. Vi har en tendens til at sætte ind, når problemerne er opstået. Når lidt større børn og unge har det svært. Men ofte er det alt for sent. Og så bebrejder vi skolen eller medierne eller skærmene eller forældrene eller samfundet, når børn og unge ikke trives.

Det tror jeg godt, at vi kan gøre bedre. Ved en endnu mere målrettet varm arm om skulderen til de familier, der har brug for hjælp. Med de mest fantastiske pasningstilbud, hjemmepassere, legestuer og fritidsaktiviteter. Ved at understøtte en sund livsstil for de små og deres familier. Ved at hjælpe nye familier til at være stærke familier, der stopfodrer ungerne med selvværd, livsglæde og gulerødder. Og som husker at slukke for skærmen og læse en bog ind imellem.

Fredericia skal være Danmarks bedste by til at sikre det lille menneske den allerbedste start på livet. En ny Fredericia-model skal se dagens lys, præcis som vores tidligere visionære socialudvalg med Henning Due Lorentzen i spidsen stod for et paradigmeskifte i ældrepolitikken, skal vi gå forrest med fokus på de første 1000 dage. Det vil vi alle sammen kunne mærke senere. På evnen til at lære og til at gå i skole. Evnen til at skabe og viljen til at klare sig selv. Evnen til at opføre sig ordentligt. Og evnen til at udvikle empati og tage hånd om andre. Det vil vi kunne mærke på vores medborgeres livskvalitet – og faktisk også på kommunekassen.

Jeg tror faktisk ikke, vi kan være for ambitiøse på dette afgørende område. Jeg tror, at hele vores samfund – helt fra skolen til arbejdsmarkedet til fritids- og privatlivet – skal have meget mere fokus på, at små børns trivsel er afgørende for voksne menneskers trivsel. Og nu vil nogen spørge: Hvordan så?

Jeg vil lytte til pædagoger, sundhedspersonale, forældre og bedsteforældre, der faktisk har forstand på det. Og jeg vil gøre mit til, at kommunen skaffer de økonomiske ressourcer, der skal til for at udvikle tilbud i høj, høj klasse. Men alt handler ikke om penge. Det handler også om at styrke familier og netværk. At gøre os alle sammen mere bevidste om, hvor vigtige de første 1000 dage er i et menneskeliv. Jeg er klar til at investere på dette område. Det betaler sig.

”Snyd fanden for en taber. Gør barnet til en skaber”.

#ForFredericia