I 2025 kan vi sammen vinde et svært valg i en tid, hvor de sikre stemmer er mere usikre end nogensinde før. Det kræver en kandidat, der kan tiltrække stemmer bredt over midten, og et stærkt hold, der appellerer til de mange forskellige vælgergrupper, som ikke lader sig definere på den samme simple måde, som vi kender i dag.

Hvordan?

Jeg vil stå i spidsen for en moderne valgkamp, hvor vi sammen først og fremmest opbygger massevis af de vigtige relationer, der er nødvendige for at kunne indsamle så mange stemmer som muligt. Det kræver hårdt og målrettet arbejde, og det kræver mod til at tænke nyt. Det kræver, at man kommer ind med friske ideer og erfaringer fra en verden, der løbende forandrer sig med lynets hast.

Vi skal sikre den gode socialdemokratiske kernevelfærd uden, at det går ud over service- og driftsrammer, og knokle i fællesskab at styrke vores folkeskoler. 

Hvordan og hvorfor?

Vi skal i langt højere grad arbejde intensivt og innovativt på at hente fondsinvesteringer til gode projekter, der ikke bare sætter Fredericia på landkortet, men også bliver rammen for udviklingen af fremtidens europæiske provinsbyer. Det er i den forbindelse også strengt nødvendigt at investere i barnets første 1000 dage; alt andet er en dårlig investering i fremtidens velfærdssamfund. Med en tryg barndom, en god skolegang og senere en inspirerende ungdom får vi flere unge til at vælge de velfærdsfag, hvorfra vi ellers vil mangle de berømte ‘varme hænder’ år for år, og dermed ikke kan levere den ældrepleje, som vi alle som socialdemokrater ønsker for de medborgere, der har været med til at arbejde for det velfærdssamfund, som vores bedsteforældre og oldeforældre var med til at kæmpe for.

Og så skal vi simpelthen arbejde målrettet på at nedbringe antallet af fattige børn i Fredericia Kommune ved at definere en klar politik for området, hvor vi sammen med hele Fredericia arbejder på at løfte de børn og familier, som har behov for kærlige omsorg, der kan bryde med den sociale arv og det liv, hvor man ikke altid inviterer vennerne på besøg, af den simple årsag, at man er flov.

Vi skal få eksekveret vores allerede gode grønne visioner ved at igangsætte arbejdet for at hente de massive investeringer, som fremtidens energiinfrastruktur kræver. Jeg er klar til at skabe og udvikle dialoger lokalt, nationalt og internationalt.

Og endelig skal vi sammen kæmpe massivt for at stille det absolut stærkeste hold i 2025, hvor vi står overfor modstandere, der har medvind. Men jeg tror på, at jeg med jeres støtte, med vores fællesskab og vores fælles ihærdighed kan vinde det svære valg i 2025!