Til trods for økonomiske udfordringer lykkedes det Henning og socialudvalget at sikre finansiering til dette projekt. Det var ikke blot en spareøvelse, men snarere en nytænkning af tilgangen til ældrepleje: En filosofi centreret om mennesket, hvor træning og rehabilitering i hjemmet satte fokus på individets styrker og hurtig genoptræning.

Denne tilgang bidrog til øget selvværd blandt de ældre og reducerede behovet for hjemmehjælp, da de i højere grad kunne klare sig selv. Henning rejste i en periode rundt, både nationalt og internationalt, for at holde foredrag om denne model, som senere blev hædret som årets model på ældreområdet.

Det bemærkelsesværdige ved “Fredericia-modellen” var dog ikke priserne eller anerkendelsen, men snarere den markante forbedring af livskvaliteten for de ældre. At de penge, der blev sparet som følge af denne model, direkte blev reinvesteret i ældreområdet, tilføjer blot yderligere værdi til dens succes.

Lyttende til Henning fik jeg ny inspiration og vigtige indsigter, som jeg vil bære med mig i mit videre politiske arbejde.